Mengapa Umat Islam menghadap Ka'bah untuk bersholat dan menyembah Allah?

0 Response to "Mengapa Umat Islam menghadap Ka'bah untuk bersholat dan menyembah Allah?"

Post a Comment